Kursy językowe

CJO Wonderland prowadzi kursy angielskiego w Łodzi zarówno dla najmłodszych, nastolatków, jak i dla osób dorosłych. Grupy tworzymy na podstawie wieku i umiejętności naszych słuchaczy.


Angielski dla dzieci w Łodzi

W dzisiejszym świecie znajomość jednego języka to za mało – zarówno w szkole, jak i na studiach czy później. Aby umożliwić najmłodszym jak najlepszy start w dorosłość, warto jak najwcześniej zapisać ich na kurs angielskiego dla dzieci.

Aby Państwa pociechy czuły się komfortowo i mogły wynieść z zajęć jak najwięcej, pracujemy w małych grupach rówieśników o zbliżonych poziomach zaawansowania. Nauka angielskiego dla dzieci opiera się o metody łączące zabawę ze zdobywaniem wiedzy.

Szczególnie zależy nam na tym, żeby dzieci od samego początku uczyły się nie pojedynczych, wyrwanych z kontekstu słów, ale całych zdań, które potrafią potem wykorzystać we właściwym kontekście. Do tego celu wykorzystujemy gry językowe i odgrywamy scenki.

Pod koniec roku młodzi słuchacze przygotowują przedstawienie teatralne dla swoich rodziców i innych członków rodziny – oczywiście w całości w języku obcym! Dzięki tym metodom angielski dla dzieci staje się naturalnym sposobem komunikacji i wzbudza w nich pozytywne emocje, co przekłada się na wysoką chęć do dalszej nauki.

 • Przedszkole 1 rok – Pre-School 1
 • Przedszkole 2 rok – Pre-School 2
 • Klasa 0/1 – Junior 1
 • Klasa 1/2 – Junior 2
 • Klasa 2/3 – Junior 3
 • Klasa 3/4 – Junior 4
 • Klasa 4/5 – Junior 5 (A2)


Duża ilość grup na różnych poziomach sprawia, że bardzo często udaje nam się dopasować godziny zajęć rodzeństwa w różnym wieku. Rodzice naszych najmłodszych uczniów bardzo sobie cenią takie logistyczne ułatwienie, zwłaszcza że dla rodzeństw oferujemy także atrakcyjne zniżki.


Angielski dla młodzieży w Łodzi

Kursy języka angielskiego dla młodzieży mają inną specyfikę niż te dla młodszych dzieci. Intensywnie nad słownictwem, gramatyką oraz umiejętnością swobodnego wypowiadania się i pisania. Wszystko to staramy się robić w atrakcyjnej formie, sięgając po dostosowane do młodzieży podręczniki i ciekawe materiały dodatkowe.

Nie zapominamy także o nowoczesnych technologiach, z którymi młodzież swobodnie korzysta każdego dnia. Nasi lektorzy sięgają po interaktywne gry oraz narzędzia ułatwiające przyswajanie słówek czy form gramatycznych (np. Quizlet czy Kahoot).

Także młodzież przygotowuje przedstawienia w języku angielskim, żeby na koniec roku pochwalić się rodzicom swoimi osiągnięciami. Niektóre z grupy zaskakują widownię samodzielnie wymyślonymi scenariuszami, fragmentami oryginalnych sztuk angielskich, a nawet… skeczami z Monty Pythona.

Co ważne dla wielu uczniów i rodziców – przerabiamy z wyprzedzeniem program, który realizowany jest potem w szkole. To dzięki temu nasi słuchacze lepiej radzą sobie z obowiązkowymi lekcjami angielskiego w szkole i łatwiej im przychodzi przygotowanie się do sprawdzianów i egzaminów, jak egzamin ósmoklasisty czy matura.


Kursy certyfikatowe

Naszym celem jest przygotowanie słuchaczy do sprawnego posługiwania się obcym słownictwem i gramatyką. Wiemy jednak, że zdobytą wiedzę warto jest poświadczyć odpowiednim certyfikatem. Nasze zajęcia umożliwiają uczniom podejście do odpowiednich egzaminów, takich jak:

Uzyskanie tego certyfikatu poświadcza, że dana osoba zna angielski na poziomie średniozaawansowanym B2, co pozwala jej pracować lub uczyć się w środowisku anglojęzycznym. W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym egzamin ten pozwala uczyć języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkoły podstawowej w Polsce.

Osoba posiadająca ten certyfikat zna język na poziomie zaawansowanym C1, a więc potrafi płynnie i pewnie posługiwać się językiem angielskim w środowisku zawodowym i akademickim. W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym egzamin ten pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce.

Certyfikat równa się poziomowi C2 i poświadcza, że dana osoba posługuje się językiem angielskim biegle, może podjąć studia podyplomowe lub doktoranckie na anglojęzycznym uniwersytecie oraz prowadzić spotkania, szkolenia czy negocjacje zawodowe na najwyższym poziomie.


Certyfikaty są uznawane przez tysiące firm i instytucji na całym świecie (m.in. Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens), mają więc ogromne znaczenie dla przyszłego pracownika i studenta.

Ponieważ przygotowanie się do egzaminów wymaga czasu i intensywnej nauki, warto pomyśleć o tym jak najszybciej i wybrać nas: kadrę, która ma doświadczenie i wie, w jaki sposób pomóc słuchaczom osiągnąć wyżyny ich umiejętności.

 • Klasa 5/6 – Pre-Intermediate (A2/B1)
 • Klasa 6/7 – Intermediate (B1)
 • Klasa 7/8 – Pre-FCE (B1)
 • Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty
 • Szkoła ponadpodstawowa –- FCE 1 rok (B1/B2)
 • Szkoła ponadpodstawowa – FCE 2 rok (B2)
 • Szkoła ponadpodstawowa/Studenci – CAE 1 rok (B2/C1)
 • Szkoła ponadpodstawowa/Studenci – CAE 2 rok (C1)
 • Szkoła ponadpodstawowa/Studenci – CPEAngielski dla dorosłych w Łodzi


Od wielu lat uczymy angielskiego także dorosłych, w tym rodziców naszych uczniów, którzy – zadowoleni z postępów swoich dzieci – zapragnęli popracować także nad swoimi umiejętnościami.

W nauce dorosłych stosujemy podejście indywidualne i sięgamy po  metody dostosowane do wymagań konkretnej grupy. Jesteśmy otwarci na każdego: na tych, którzy stratują z poziomu zerowego, tych, którzy chcą odświeżyć przykurzoną już wiedzę, oraz tych, którym zależy na doskonaleniu znajomości języka. To dlatego poziom zajęć dla dorosłych ustalany jest co roku przez dyrektora szkoły w zależności od zapotrzebowania i w porozumieniu z lektorem, który z daną grupą pracuje.

Inne języki

Choć CJO Wonderland zaczynało jako szkoła języka angielskiego, to dziś uczymy także niemieckiego, hiszpańskiego oraz francuskiego. Poziom grup określany jest na bieżąco, na podstawie zapotrzebowania, w miarę trwania naboru.

Na życzenie klientów możemy także zorganizować kursy innych języków.